Tietosuoja

Kiitämme sivustoamme ja yritystämme kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta.

Vieraisiin sisältöihin johtavista linkeistä emme voi ottaa mitään vastuuta, vaikka olemme tarkastaneet niiden sisällön huolellisesti.

Sivustossamme käydessäsi tallennamme henkilökohtaisia tietojasi kirjaamista, käsittelyä ja hyödyntämistä varten. Näiden tietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. 
Tietosi suojataan lakisääteisten määräysten puitteissa. 

Seuraavassa saat tarkemmat tiedot, mitä tietoja tallennamme käydessäsi sivustossamme ja miten me hyödynnämme niitä:

1. Tietojen kerääminen ja käsittely
Jokainen käynti sivustossamme ja jokainen sivustoon sijoitetun tiedoston kutsuminen kirjataan. Tallennusta käytetään sisäisiin järjestelmäkohtaisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Seuraavat tiedot kirjataan: kutsutun tiedoston nimi, kutsun päiväys ja aika, välitetty datamäärä, ilmoitus kutsun onnistumisesta, verkkoselain ja tiedustelevan verkon tunnus.
Lisäksi kirjataan tiedustelevan suorittimen IP-osoite.
Tätä laajemmat henkilökohtaiset tiedot tallennetaan vain jos olet antanut nämä tiedot vapaaehtoisesti, esimerkiksi kyselyssä tai rekisteröinnissä.

2. Henkilötietojen käyttö ja luovuttaminen muille
Mikäli olet antanut käyttöömme henkilötietojasi, käytämme niitä vain tiedusteluihisi vastaamiseen, kanssasi solmittuihin sopimuksiin tarvittaviin toimiin sekä tekniseen hallintaan.
Luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille tai annamme ne muulla tavoin heidän tietoonsa vain jos tämä on tarpeen sopimustoimien suorittamiseen – tämä koskee erityisesti tilaustietojen antamista toimittajille – tai laskelmiin tai jos olet ennalta antanut tähän luvan. Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi luovutuslupa milloin vain, ja tämä vaikuttaa tuleviin tapahtumiin.
Tallennetut henkilötiedot pyyhitään, jos peruutat antamasi tallennusluvan, jos niitä ei enää tarvita tallentamisen vaatineeseen tarkoitukseen tai jos niiden tallentaminen on muista lakimääräisistä syistä luvatonta.

3. Tiedonsaantioikeus
Kirjallisesta pyynnöstä ilmoitamme sinulle mielellämme, mitä henkilökohtaisia tietojasi olemme tallentaneet.

 

Turvallisuusviite 
Teemme parhaamme säilyttääksemme henkilökohtaiset tietosi kaikkia teknisiä ja organisatorisia mahdollisuuk-sia hyödyntäen niin, etteivät ulkopuoliset voi päästä niihin käsiksi. Sähköpostiviestinnässä emme voi taata tietojen täydellistä suojausta, ja sen vuoksi suosittelemme lähettämään luottamukselliset tiedot postitse. 


Yhteydenottolomake
Taltioimme yhteydenottolomakkeessa meille välittämäsi tiedot tiedustelusi käsittelyä varten, emmekä anna niitä muille ilman suostumustasi. Säilytämme tietosi, kunnes pyydät meitä pyyhkimään ne, peruutat suostumuksesi taltioimiseen muotovapaasti tai kun tietojen säilytystarkoitus lakkaa olemasta. Tietojenkäsittelyn oikeusperuste on tietosuojaperusasetuksen artiklan 6 kohta 1 alakohta a.


SSL-salaus
Tässä sivustossa käytetään SSL-salausta turvallisuussyistä sekä luottamuksellisen sisällön välittämisen suojaa-miseksi. Salatun yhteyden tunnistat selainrivilläsi olevasta lukkokuvakkeesta sekä siitä, että selaimen osoite-rivillä http:// vaihtuu muotoon https://.